Brocoli

ikigega cy’ imyunyu y’ umutima. ~zirwanya kanseri ~Kurwanya obesity ~kurwanya diabète ~zitera Kureba neza

Pignon

Ikiribwa kiza ku bwonko Kuva kera: imyunyungugu, amavuta, n’ amavitamine akigize Nibyo bituma kiba cyiza: Ikize…

Abricot

uru ni urubuto rwiza rufite akamaro katagereranywa mu kuvura amaso. rufite vitamin A Irinda indwara z’…

igihaza

qiiiuiyyyy bbbbbjjjjjjj

Ese nunguka iki iyo ndiye umuceri ?

Burya ni byiza kumenya ibyo wunguye umubiri mu byo uriye nk’ uko ari byiza koumucuruzi amenya…

Igihaza

Igihaza abandi bakunda kwita umwungu, idegede, ndetse n’ andi mazina menshi bitewen’ ahantu. Ni kimwe mu…

Epinari

Epinari iri muri bimwe mu biribwa bikoreshwa nk’ imboga, ikaba ikungahaye cyane kuntungamubiri. Byongeye kandi ikaba…

Carrote

Karoti ni umuzi uribwa nk imboga. Ushobora kugira amabara atandukanye nka orange, violete, jaune. Ikikiribwa kiri…

Cucumber

Kokombure ni urubuto rwera nk’ igihaza, rukaribwa nk’ imboga, kandi rukaribwarutarashya kuko iyo ruhiye rukomera rugata…