Brocoli

ikigega cy’ imyunyu y’ umutima. ~zirwanya kanseri ~Kurwanya obesity ~kurwanya diabète ~zitera Kureba neza

Pignon

Ikiribwa kiza ku bwonko Kuva kera: imyunyungugu, amavuta, n’ amavitamine akigize Nibyo bituma kiba cyiza: Ikize…

Abricot

uru ni urubuto rwiza rufite akamaro katagereranywa mu kuvura amaso. rufite vitamin A Irinda indwara z’…

igihaza

qiiiuiyyyy bbbbbjjjjjjj

Ese nunguka iki iyo ndiye umuceri ?

Burya ni byiza kumenya ibyo wunguye umubiri mu byo uriye nk’ uko ari byiza koumucuruzi amenya…

Tyo shobora wubake urugo

Benshi baratandukanye, abandi babanye batishimiranye, dore baritana ba mwana: umweati ni wowe Undi ati yabaye ari…

Impamvu 8 zitera kwituma impatwe

Impatwe (constipation) ni ukunanirwa kwituma, bitewe no kuba umwanda ari muto kandiwumye. Nanone impatwe igaragazwa no…

Aho kurwara goute narya poireaux!

Goute ni indwara yo kugira utubuye twirundira aho igupfa rihurira n’ irindi, ni ukuvuga mumano, mu…

Igihaza

Igihaza abandi bakunda kwita umwungu, idegede, ndetse n’ andi mazina menshi bitewen’ ahantu. Ni kimwe mu…

Indwara yo kunanirwa k’ umutima

Kurya imbuto kenshi nk’ Imineke, imyembe: bitewe n’ uko imineke ikungahayeku munyungugu wa potasiyumu niyo mpamvu…

Epinari

Epinari iri muri bimwe mu biribwa bikoreshwa nk’ imboga, ikaba ikungahaye cyane kuntungamubiri. Byongeye kandi ikaba…

Carrote

Karoti ni umuzi uribwa nk imboga. Ushobora kugira amabara atandukanye nka orange, violete, jaune. Ikikiribwa kiri…

Cucumber

Kokombure ni urubuto rwera nk’ igihaza, rukaribwa nk’ imboga, kandi rukaribwarutarashya kuko iyo ruhiye rukomera rugata…